Flexpension – Vad är det?

Flexpension

Flexpension är ett begrepp som används inom kollektivavtalad tjänstepension. Det innebär att arbetsgivaren betalar in pengar till din tjänstepension utöver den avtalade tjänstepensionspremien. Arbetsgivarna kan, istället för avsättning till Flexpension, erbjuda en löneökning, det kallas ”avstå Flexpension”.

Hur mycket betalas in till Flexpensionen?

Beroende på var du arbetar och vilket avtalsområde du tillhör så kommer inbetalat belopp att variera. Det är fackförbunden och arbetsgivarna som förhandlat fram belopp och gällande procentsatser för respektive avtalsområde. Kontrollera med din arbetsgivare eller din fackförening vad som gäller för just dig.

Jag har kollektivavtalad ITP1, vad gäller?

Collectum administrerar avsättningar och hanterar de som valt att avstå Flexpension. Premien till din Flexpension placeras i valbar del för din ITP1.

Jag har kollektivavtalad ITP2 i PP Pension, vad gäller?

Det är Collectum som administrerar avsättningar för Flexpension genom ITPK-försäkringen. Premien till din Flexpension placeras enligt de val du gjort för din ITPK.

Vad gäller för dig med frivillig ITP1 i PP Pension?

PP Pension administrerar avsättningar för Flexpension till din ITP1 i PP Pension och premien placeras som din ITP1-premie. Då inget kollektivavtal föreligger har vi valt att följa tidpunkter och procentsatser som gäller för tjänstemän inom dagstidningar. Det är inte möjligt att göra avstående av Flexpension vid frivillig ITP1 i PP Pension.

Vad gäller för dig med frivillig ITP2 i PP Pension?

Collectum administrerar avsättningar för Flexpension genom ITPK-försäkringen. Premien till din Flexpension placeras enligt det val du gjort för din ITPK.

Hur meddelar arbetsgivare avstående av Flexpension?

Kollektivavtalad ITP
Arbetsgivare som följer kollektivavtal ITP administrerar avståendet på Collectums internetkontor. I nuläget gäller detta endast för ITP1 anställda.

Arbetsgivare med ITP2-anställda behöver informera om vilket kollektivavtalsområde som den ITP2-försäkrade tillhör, eller har tillhört, från och med november 2017. Tillåter ni avstående från Flexpension till förmån för lön, måste du som arbetsgivare dokumentera under vilka perioder som avstående har gällt per anställd. Collectum påbörjade i maj 2021 en förstudie om hur bland annat avstående av Flexpension ska hanteras i framtiden.

Frivillig ITP
Arbetsgivare med frivillig ITP1 får samma lösning för alla företag och dess anställda. Varken avståenden på individuell- eller företagsnivå är möjliga. Premien för Flexpension placeras i den anställdes ITP1-försäkring enligt redan gjorda val. PP Pension fakturerar Flexpension enligt kollektivavtal för tjänstemän vid dagstidningar.

För företag med frivillig ITP2 i PP Pension gäller samma som för kollektivavtalad ITP2 enligt ovan.