Upphandling av pension

Letar ni efter en ny tjänstepensionspartner? PP Pension har mer än hundra års erfarenhet av pensionslösningar för medie- och informationsbranschen. Vi erbjuder flexibla lösningar som passar allt från stora börsnoterade företag till enmansföretagare.

Underlaget skickar ni till: gunilla.lenander@pppension.se

Ni är också varmt välkomna att boka ett möte med oss!

Upp