Löneväxling/bonusväxling

Löneväxling/bonusväxling innebär att den anställde byter ut pengar av sin lön eller bonus till sin framtida pension. Fördelen för dig som arbetsgivare är att du kan erbjuda mer pension för pengarna eftersom att det är lägre skatt på pensionsinbetalningar.

För den som har en inkomst över 45 865 kr/mån (2021) är löneväxling ett smart sätt att spara till pensionen. Kontakta oss om du vill erbjuda dina anställda ett sparande genom löneväxling.

Fördelar för dig som arbetsgivare

  • Löneväxling är en modern förmån som gör er till en attraktiv arbetsgivare.
  • Löneväxling ger ett mervärde för de anställda, och ger därmed företaget en konkurrensfördel.
  • Löneväxling är bra att kunna erbjuda i samband med löneförhandlingar.

Fördelar för dina anställda

  • De får mer i pension.
  • De får mer pengar till sin pension genom löneväxling än vid privat sparande.
  • Om den anställde avstår 5 000 kronor i bruttolön, kan hen få 5 288 kronor i pensionspremie utan att det kostar dig som arbetsgivare något extra.

 

Så växer ditt sparande – eller vad betyder egentligen en tusenlapp?

2000 kr
2115 kr
1000 kr
35 år
65 år

Löneväxla kr/mån så kan det bli 540 689 kr extra i pension

* På pensionspremier betalas en särskild löneskatt på 24,26 procent, istället för arbetsgivaravgiften. Du kan därför få en högre pensionspremie utan att det kostar företaget något extra. Hör med din arbetsgivare vad som gäller i just ditt fall.
** Löneväxlingen går tidigast att ta ut från 55 års ålder.

Beräkningen grundar sig på följande avgifter: 0% premieavgift, 0,6% försäkringsavgift, årsavgift 180 kronor. Förvaltningsavgifter och avkastningsskatt tillkommer. Detta är endast ett exempel och ingen utfästelse för framtida tillväxt. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka insatt kapital.

Upp