Alternativ ITP (tiotaggarlösning)

Alternativ ITP innebär att du kommer överens med din arbetsgivare om att byta ut delar av din ITP2 mot en Alternativ ITP – en så kallad tiotaggarlösning. På så sätt kan du placera en stor del av din pensionspremie själv.

Så här fungerar det
Om du har en pensionsgrundande inkomst som överstiger tio inkomstbasbelopp kan du, efter överenskommelse med din arbetsgivare, byta ut delar av din ITP2 mot en Alternativ ITP, så kallad tiotaggarlösning.

Du får då möjlighet att bestämma hur den så kallade frilagda premien från ITP2 för lönedelar mellan 7,5 och 30 inkomstbasbelopp ska placeras. Alternativ ITP ger dig stor valfrihet och möjlighet att anpassa försäkringen efter din familjesituation och ålder.

Du får själv bestämma hur du vill utforma försäkringen när det gäller val av försäkringsbolag, förvaltningsform och skydd för efterlevande.

Hur gör du ditt val?
Kommer du överens med din arbetsgivare, hjälper vi dig att välja en alternativ pensionslösning som passar just dig, utifrån din privata situation. Kontakta oss om du vill prata om vad som kan passa dig.

Viktigt att tänka på!
Har du en gång valt Alternativ ITP kan du inte gå tillbaka till traditionell ITP så länge du är anställd hos samma arbetsgivare.

Upp